DỰ ÁN THE EXPANSION

THÔNG TIN DỰ ÁN: Description

DỰ ÁN KHO XƯỞNG THE EXPANSION 

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần THE EXPANSION

Vị trí dự án:

Lô M7, Khu công nghiệp Dầu Dây, Thị trấn Dầu Dây, Tỉnh Đồng Nai

Tiến Trình Dự Án
85%

Loại hình dự án

Khu công nghiệp, Hạ tầng


Gói Thầu

Thi công xây dựng nhà sẵn, nhà kho, công tác hạ tầng kỹ thuật, hạng mục phụ trợ và tất cả các công tác cơ điện

Diện tích
30.000m2

CÁC DỰ ÁN LIÊN QUAN